Handy-Brains Classificatie

 

Stapsgewijze toegang tot de HANDY-BRAINS classificatie:

 

04.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor medische behandeling door persoon zelf
05.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor oefenen van vaardigheden
06.00.00.00.00.00 Orthesen en prothesen
09.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming
12.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
15.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor huishouden
18.00.00.00.00.00 Inrichting en aanpassingen voor woning en andere gebouwen
22.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor communicatie en informatie
24.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor hanteren van voorwerpen en apparaten
27.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor verbeteren en beoordelen van fysieke omgeving
28.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor werk en het trainen van beroepscompetenties
30.00.00.00.00.00 Hulpmiddelen voor ontspanning


Toelichting bij de HANDY-BraInS classificatie


 • De HANDY-BraIns classificatie die in de HANDY-WIJZER gebruikt wordt voor het toegankelijk maken van de productinformatie, is afgeleid van de norm ISO 9999: Hulpmiddelen voor mensen met een handicap - Classificatie en terminologie, versie 2012;
 • De eerste drie niveaus van de HANDY-BRAINS classificatie stemmen zijn in principe gelijk aan de norm ISO9999, In de Eu bekend zijnde als EN-ISO 9999 en in Nederland als NEN-EN-ISO 9999;
 • Daaraan zijn vervolgens op vele plaatsen maximaal drie niveaus toegevoegd om het onderscheidend vermogen dat een classificatie heeft in een informatiesysteem, maximaal te benutten. Het beleid is hiervoor de Nederlandse verfijning van ISO9999 te gebruiken. Voor een aantal prodcutgroepen is deze verfijning reeds ingevoerd in de HANDY-WIJZER;
 • Op het hoogste niveau (ISO9999 hoofdgroep; eerste groep van twee cijfers) is de classificatie gebaseerd op gebieden van participatie (bv. mobiliteit, huishouden, wonen, communiceren). Kernvraag bij het toekennen van een code is: voor welk domein is het product of hulpmiddel bedoeld? Er zijn in totaal tien hoofdgroepen, inclusief de enigszins afwijkende hoofdgroepen 04 (Hulpmiddelen voor persoonlijke medische behandeling) en 05 (hulpmiddelen voor oefenen van vaardigheden);
 • Op het tweede niveau (ISO9999 groep; tweede groep van twee cijfers) is per hoofdgroep een verdeling gemaakt naar activiteiten (lezen, schrijven, fietsen, staan, toilet gaan, etc.). Kernvraag bij de indeling van producten is de vraag: voor welke activiteit is dit hulpmiddel nodig;
 • De indeling naar typen hulpmiddelen vindt plaats vanaf het derde niveau (subgroep; derde groep van twee cijfers). Typen van hulpmiddelen zijn op dit niveau onderverdeeld naar het beoogde gebruik er van en de wijze waarop techniek een oplossing biedt voor een probleem (bv. rolstoel met beenaandrijving, fietsen met drie wielen, antidecubitusmatras). Speciale toevoegingen aan het hulpmiddel veranderen het karakter soms en leveren dan extra functionaliteiten in relatie tot de stoornissen en beperkingen van de gebruiker. Voor dezelfde stoornis of beperking bestaan dan verschillende oplossingen. Kernvraag bij het classificeren van producten is: hoe onderscheiden de oplossingen zich van elkaar;
 • In aanvulling op de eerste drie niveaus die overeenkomen met de ISO9999 standaard, is in de HANDY-WIJZER een nadere onderverdeling mogelijk op een vierde of lager niveau. Hulpmiddelen die eenzelfde ISO-classificatiecode hebben, kunnen nader gespecificeerd worden naar functionaliteit en beoogd gebruik; 
 • Accessoires en onderdelen van producten worden opgenomen onder de classificatiecode van het product of artikel waarvan ze onderdeel uitmaken. Slechts als een onderdeel of accessoir als los product in de handel is en breed inzetbaar is, krijgt dit een eigen classificatiecode in een (sub)groep voor accessoires;
 • In elke subgroep is een categorie "overig" met als code "xx.89" aangevuld;
 • Waar gewenst  zijn - conform de regels van ISO9999 - nieuwe groepen toegevoegd gecodeerd met de coderingen "xx.90" tot "xx.99";
 • Op beperkte schaal zijn tekstuele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de officiŽle ISO9999-norm om de leesbaarheid, bruikbaarheid en eenduidigheid van de classificatie te vergroten.

In samenhang met de HANDY-BraInS classificatie wordt door HANDY-BRAINS een set aan trefwoorden en synoniemen bijgehouden die verwijzen naar de classificatie. Hiermee is het mogelijk in de classificatie langs deze trefwoorden te zoeken naar hulpmiddelen.


Gebruik van de HANDY-BRAINS classificatie in de HANDY-WIJZER

De classificatie heeft als PRIMAIRE taak een record dat een product beschrijft, op een eenduidige plaats in het bestand onder te brengen. Via de classificatiecode worden een aantal vervolgacties en richtingen gedetermineerd, zoals welke standaard trefwoorden aan het product toegekend worden en de koppeling aan andere producten (zoals bv. accessoires en onderdelen). Het is dan ook belangrijk dat elk product met zorg geclassificeerd wordt op het laagst mogelijke niveau in de classificatie. Er kunnen meerdere codes bij een product toegekend worden.